חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ק

תוכן

דברי הרב

ק) והנה התבונה הג' שהוא הב', בה נתלבשו כל מוחין וצלם של ז"א. (אף על פי שבדרוש א' שבקונטרס זה אמרנו כי ם' דצלם לבדה מתלבשים בו' ראשונות דתבונה ע"ד הנ"ל עד החזה, ומשם ולמטה צ"ל דצלם. אינו כן, והסדר האמיתי הוא, ם' בד"ר דתבונה כחב"ד. ל' בחג"ת, צ' בנה"י). 
[או"פ - ד"ה וזה אמרו "והנה, ד"ה ואע"פ שלא]