חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ק

זהר

ק) כגוונא דא, והתוית תו על מצחות האנשים. ואמאי צריכין. אלא, בגין דאינון לא ידעי, אלא מה דאתמסר לון למנדע. כגון כל אינון מלין דזמין קב"ה לאייתאה על עלמא. ומ"ט, בגין דקב"ה אעבר כרוזא בכלהו רקיעין, בההיא מלה דזמין לאיתאה על עלמא.

פירוש הסולם

ק) כגוונא דא וכו': כעין זה, והתוית תו על מצחות האנשים, ולמה צריכים המלאכים לסימן זה, אלא משום שהמלאכים אינם יודעים רק מה שנמסר להם לדעת, דהיינו כל אלו הדברים שעתיד הקב"ה להביא בעולם. ומהו הטעם שיודעים זה, הוא משום שהקב"ה מעביר כרוזים בכל הרקיעים, ומודיע אותו הדבר שעתיד להביא בעולם, והמלאכים שומעים הכרוזים ויודעים.