חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצט

תוכן

קצט) עוד שנינו שם, ר"י אומר, אנכי: דא שכינתא כדכתיב אנכי ארד עמך כו'. ה' אלהיך: דא כנסת ישראל, דכתיב ואל תטוש תורת אמך. ור' יוסי לטעמיה, דסבירא ליה דתורה מבינה נפקת, ומשום הכי קרי לבינה כנסת ישראל וכדפרישית. הנה נתבאר לך, דכנסת ישראל היינו בינה, וכדכתיבנא.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה