חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצט

זהר

קצט) ת"ח, כמה ברכאן, אתברך יעקב, חד דאבוי, בההוא עקימו, ורווח כל אינון ברכאן. וחד דשכינתא דבריך ליה קב"ה, כד הוה אתי מלבן, דכתיב ויברך אלהים את יעקב. וחד, דברכיה ליה ההוא מלאכא, ממנא דעשו. וחד, ברכה אחרא, דברכיה ליה אבוה, כד הוה אזיל לפדן ארם, דכתיב ואל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה