חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצד

זהר

קצד) פתח ואמר, ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, והא אתמר ויעקב איש תם יושב אהלים. איש תם: גבר שלים, כתרגומו. יושב אהלים, אמאי איהו תם, בגין דאיהו יושב אהלים, דאחיד לתרין סטרין, לאברהם וליצחק. וע"ד, יעקב בסטרא דיצחק אתא לגביה דעשו, כמה דאתמר, דכתיב, עם חסיד…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה