חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצד

זהר

קצד) ובגין דא טוב צדיק ח״י עלמין, איהו מסטרא דשמאלא, דאיהו גבור הכובש את יצרו, דאיהו סמא״ל. ובגין דא שמאל דוחה ובימינא יקום, דמאן דנפיל לא צריך לאקמא אלא בידא ימינא. ובגין דא חי י״י שכבי עד הבקר.

פירוש מעלות הסולם

קצד) ובגין דא טוב וכו׳: ומשום זה טוב שהוא צדיק ח״י עולמים היינו ספירת היסוד, שהוא מחזה ולמטה דז״א המאיר בחסדים מגולים בחכמה, הוא מצד השמאל, היינו מגבורה העולה לבינה, שהיא חכמה דשמאל, מפני שאינה מאירה אלא בקו שמאל שבה. שהוא גבור הכובש את יצרו שהוא סמא״ל. ומשום זה שמאל דוחה, כי אין הארת חכמה נמשכת מקו שמאל דבינה, רק עם גילוי דינים קשים על הרשעים שהמשיכו החכמה ממעלה למטה, לכן מי שזכה להארת חכמה דשמאל, הוא נקרא גבור הכובש את יצרו כי גילוי הדינים מטיל יראה ופחד על אותם שרוצים להמשיך החכמה מלמעלה למטה ודוחה אותם. ובימין שמשם נמשכים חסדים, יקום, כי מי שנפל אין צורך להקימו אלא ביד ימין, מפני שעל אור החסדים לא היה צמצום מעולם רק על אור החכמה בלבד, ומשום זה אמר לה ח״י ה׳ שכבי עד הבקר. היינו שיאירו החסדים הנקראים בקר.