חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצג

זהר

קצג) חי י״י שכבי עד הבקר, דאיהי ימינא, דביה תוקפא דאורייתא דבכתב. דאיהו עמודא דאמצעיתא, דמימינא אתייהיבת אורייתא דבכתב ומשמאלא אתייהיבת אורייתא דבעל פה, דאיהי נוקבא.

פירוש מעלות הסולם

קצג) חי ה׳ שכבי וגו': חי ה׳ שכבי עד הבקר, שהוא ימין היינו חסד שנקרא בקר. שבו העוז של תורה שבכתב, שהוא העמוד האמצעי היינו ת״ת, כי מימין היינו חסד שעולה לחכמה, ניתנה התורה שבכתב. ומשמאל שהוא גבורה העולה לבינה, ניתנה התורה שבעל פה, שהיא נקבה, היינו מלכות נוקבא דז״א.
פירוש: ב׳ המוחין חו"ב שיש לז״א ה״ס ב׳ חכמות, א׳ חכמה דימין שה״ס חסד שנתעלה לחכמה. וב׳ ה״ס הארת חכמה שבקו השמאל שה״ס הגבורה שנתעלתה לבינה. וההפרש בין החכמה דימין, לבין הארת החכמה שבקו השמאל הוא, כי החכמה דקו הימין ה״ס או״א עלאין, שבעצמם הם חסדים מכוסים מחכמה, והם נקראים חכמה מב׳ טעמים: א׳ מפני שהם על חכמה סתימאה דא״א. ב׳ שבעת שנגלה הארת החכמה בישסו״ת הנקראים בינה, הישסו״ת מקבלים את הארת החכמה מאו"א עלאין המלבישים לחכמה סתימאה, ונמצאים או״א עצם החכמה וישסו״ת מקבלים רק הארה אמנם גם אז, אע״פ שאו״א משפיעים הארת חכמה לישסו״ת היא רק בדרך העברה מחכמה סתימאה לישסו״ת אבל באו״א עצמם אין החכמה מתלבשת בהם והם תמיד בחסדים מכוסים. אלא ישסו״ת הם המקור לגילוי הארת חכמה, ובכל מקום שנזכר חכמה בקו ימין היא בחינת או״א עלאין. ובחינת חכמה שבקו שמאל היא בחינת ישסו״ת הנבחנים לבינה אלא שחזרה להיות חכמה ולא חכמה ממש, וחכמה זו דשמאל נקראת ל״ב נתיבות החכמה, והיא הנגלית לזו״ן ולתחתונים. אמנם מקום גילוי החכמה אינו בז״א, אלא במלכות, ומה שאנו אומרים שמחזה ולמטה דז״א מתגלה החכמה הוא, משום שמחזה ולמטה דז״א נבחן למקום המלכות, וע״כ נקראת מלכות חכמה תתאה, או חכמת שלמה.
וזה אומרו חי ה׳ וגו' דאיהי ימינא, דהיינו חסד העולה לחכמה, והיא חכמה דימין שהיא בחינת או״א עלאין, שבעצמם הם חסדים מכוסים מחכמה, דביה תוקפא דאורייתא דבכתב דאיהו עמודא דאמצעיתא, היינו תפארת שהוא עמוד האמצעי המכריע בין חסד וגבורה, ונקרא תורה שבכתב, משום דמימינא אתייהיבת אורייתא דבכתב, כי לכן נקרא תורה שבכתב משום שמאיר בחסדים מכוסים, והחכמה עוד נעלמת בו, כי כתיבה מורה העלם עד מי שקורא את הכתב ומגלהו. ומשמאלא שה״ס הגבורה שנתעלתה לבינה, אתייהיבת אורייתא דבעל פה, דאיהי נוקבא, היינו מלכות שבה החכמה מתגלה, והיא חכמה דשמאל שמקורה קו שמאל דישסו״ת הנקראים בינה.