חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קפה

זהר

קפה) אמר ודאי גלותא אתמשך, ועל דא צפרי שמיא לא אעדיו, עד די שלטנותא דעמין עעכו"ם אעדיאו מן עלמא, ואימתי. עד דימטי יומא, דקב"ה אתער דינוי בעלמא, דכתיב והיה יום אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה.

פירוש הסולם

קפה) אמר ודאי גלותא וכו': אמר, ודאי שהגלות נמשך, ועל כן צפורי השמים שהם שרי האומות, אינם נעברים מממשלתם עד שממשלת עמים עובדי כו"מ, נעברים מן העולם, למתי יהיה זאת, הוא בשעה שיגיע יום הקב"ה, ודיניו יתעוררו בעולם, שכתוב, והיה יום אחד יודע לה' וגו'.