חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קפד

זהר

קפד) בכה ר' יוסי ואמר, היינו דתנינן, בני אמי נחרו בי וגו', מ"ט. בגין דכרמי שלי לא נטרתי.

פירוש הסולם

קפד) בכה ר' יוסי וכו': בכה ר"י ואמר,היינו שלמדנו בני אמי נחרו בי וגו', שסובב על זו"ן כנ"ל, מה הטעם, משום שכרמי שלי לא נטרתי.