חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קע

זהר

קע) כתר עלאה שריא ברישא דבר נש, דתמן מחשבה סתימאה. וכמה דמחשבה איהי סתימא, כך איהו סתים, אין סוף אתקרי מלגאו. כתר עלאה מלבר. כתרא דרישא עלאה.

פירוש מעלות הסולם

קע) כתר עלאה וכו׳: כתר עליון שורה בראש האדם ששם מחשבה סתומה, וכמו שהמחשבה היא סתומה כך הוא סתום, אין סוף נקרא מבפנים, כתר עלאה מבחוץ, כתר ראש העליון.