חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעט

זהר

קעט) וכד תייבין בני עלמא, ואסגין בזכותא קמי קב"ה, ואמא תבת וכסיא על בנין, כדין אתקרי תשובה. מאי תשובה. דא תשובה דאמא, דתבת בקיומהא, וכדין כתיב אם הבנים שמחה, אם הבנים ודאי. וע"ד, לא לפטר איניש מפריה ורביה, עד דאוליד בן ובת.

פירוש הסולם

קעט) וכד תייבין וכו': וכשבני העולם עושים תשובה ומרבים במעשים טובים לפני הקב"ה, ואמא שהיא בינה, חוזרת ומכסה על הבנים, שהם זו"ן אז נקראת הבינה תשובה. שואל ולמה נקראת תשובה. ומשיב, זהו תשובה, כי שבה אל קיומה. כלומר, שהבינה שבה לכסות את הבנים שהם זו"ן, ויונקת אותם כבתחילה, ואז כתוב, אם הבנים שמחה. אם הבנים ודאי שהיא בינה. ועל כן לא נפטר האדם מפריה ורביה עד שמוליד בן ובת, שהם כנגד זו"ן בני הבינה.