חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעו

זהר

קעו) ת"ח, כל שירותא תקיף, ולבתר נייחא. בראש השנה, שירותא תקיף. דכל עלמא אתרו, כל חד וחד לפום עובדוי, ולבתר נייחא, סליחה וכפורי. בגין דשירותא איהו משמאלא, ועל דא דינוי תקיפין, ולבתר אתער ימינא, וע"ד הוי נייחא.

פירוש הסולם

קעו) ת"ח כל שירותא תקיף וכו': בוא וראה. כל התחלה קשה, ואח"כ באה הרוחה. בראש השנה, ההתחלה קשה, שכל העולם נידון כל אחד ואחד לפי מעשיו, ואחר כך הרוחה, סליחה וכפרה. דהיינו ביום הכפרים וסוכות. והוא משום שההתחלה היא בבחינת השמאל, וע"כ דיניו קשים, ואחר זה נתעורר הימין, כמ"ש שמאלו תחת לראשי, ואחר כך וימינו תחבקני, ועל כן נעשתה הרוחה.