חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעה

זהר

קעה) השתא, אית להדרא ולעיינא, על אתר חד רב ועלאה, דהוה בעלמא, וגזעא ושרשא דקשוט, ואיהו עובד אבי ישי אבי דוד. דהא אתמר דאחרון הוה, היך נפק שרשא דקשוט, מגו אתר דא.

פירוש הסולם

קעה) השתא אית להדרא וכו': עתה יש לחזור ולעיין על מקום אחד גדול ועליון שהיה בעולם, וגזע ושורש אמת, והוא, עובד אבי ישי אבי דוד. כי למדנו, שהמגולגל הוא אחרון, ועובד היה גלגול של מחלון, המת בלי בנים, ואיך יצא שורש אמת ממקום הזה.