חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעה

זהר

קעה) ויש רשע מאריך ברעתו, דא סמאל, דאוריך שקט ושלוה לאדום, במאי ברעתו. בההיא רעה אתתיה, נחש תקיפא, דהא לא מטא עלייהו שקט ושלוה, אלא בגין דאתדבק בההיא נוקבא. כגוונא דא לשאר מלכוון, עד דקב"ה יקים מעפרא, לההיא סוכת דוד הנופלת, דכתיב אקים את סוכת דוד הנופלת.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה