חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעד

זהר

קעד) רבי לויטס איש כפר אונו, הוה חייך ומתלוצץ על אתתא דא, כד חמי מאן דאזדוג בהדה, והוה אמר, ותשחק ליום אחרון כתיב, מאן דאתדבקת ביה באיש אחרון, חיוכא איהי לבתר.

פירוש הסולם

קעד) רבי לויטס וכו': ר' לויטס איש כפר אונו, היה צוחק ומתלוצץ על אשה זו, כשראה מי שהיה מזדווג עמה. והיה אומר, ותשחק ליום אחרון, כתוב, מי שמתדבק באיש אחרון, הוא צחוק לאחר כך.