חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעד

זהר

קעד) ועוד תלת זמנין, אתמר בהאי קרא, אני אני אני, דאית בהון א' א' א' י' י' י' דאתרמיזו ביוד הי ואו הי. יוד הא ואו הא. ואית בהון ג' ווין ו' ו' ו' ואחיה ואני ואין, דאתרמיזו באלין שמהן.

פירוש הסולם

קעד) ועוד ג' זמנין אתמר בהאי קרא אני אני אני, דאית בהון א' א' א' י' י' י' ועוד, כי ג' פעמים אני נאמר בפסוק הזה, שיש בהם בר"ת ג' אלפין, וג' יודין בס"ת, כי ראש התבה של כל אני הוא אלף, וסוף התבה הוא יוד. דאתרמיזו ביוד הי ואו הי. יוד הא ואו הא, ג' היודין רומזים על השם ס"ג שהוא מילוי השם הויה, כזה. יוד הי ואו הי, שהוא בגי' ס"ג. שיש בו ג' יודין. וג' האלפין רומזים על מילוי השם הויה במספר מ"ה, שהוא יוד הא ואו הא, שבג' מ"ה, שיש בו ג' אלפין.
פירוש. כי עוד יש לבאר הכתוב ראו עתה וכו', כי בגמר התיקון, אשר אז ישוב השם ב"ן שהוא הנוק', להיות כשם ס"ג, כנודע וזהו שאומרת ראו עתה כי אני שהיתי כלול ומקבל עד עתה רק משם הויה דמלוי אלפין בלבד, דהיינו יוד הא ואו הא, שיש בו ג' אלפין הרומזת על ז"א. הרי עתה בגמר התיקון אני הוא, בבחינת הויה במילוי ס"ג, שיש בו ג' יודין, הרומזת על אמא עלאה. ועל זה בא הרמז הג"פ אני שבהן המילואים דב' הויות. ג' יודין דס"ג וג' אלפין דמ"ה. שז"ס והיה אור הלבנה כאור החמה כנודע. ואית בהון ג' ווין, ו' ו' ו', ו'אחיה, ו'אני, ו'אין, דאתרמיזו באלין שמהן ויש בהפסוק, ג' ווין דהיינו ו' של ו'אחיה ו'אני ו'אין, הרמוזים ג"כ באלו ב' השמות ס"ג ומ"ה הנ"ל, שיש בכל אחד ג' ווין. פירוש, ו' רומז על ז"א, להורות שגם הוא כלול באלו העליות המרומזים בב' השמות הנ"ל, אלא שהוא עולה להוי"ה במילוי ע"ב, כזה, יוד הי ויו הי, שה"ס אבא עלאה.