חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעג

זהר

קעג) ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד ויאמר מי איפה. מי איפה: מאי מי איפה, מי הוא זה מבעי ליה, אלא מי איפה, דקיימא שכינתא תמן, כד בריך ליה יצחק ליעקב, ועל דא אמר, מי איפה, מאן הוא דקאים הכא, ואודי על אינון ברכאן, דברכית ליה, ודאי גם ברוך יהיה. דהא קב"ה אסתכם באינון ברכאן.

פירוש הסולם

קעג)ויחרד יצחק וגו' ויאמר מי אפוא: שואל מהו מי אפוא, היה צריך לומר, מי הוא זה, כי איפוא פירושו, אי פה, איה. ומשיב, אלא אמר מי אפוא, משום שהשכינה עמדה שם, כשברך יצחק את יעקב, ועל כן אמר מי איפוא, שפירושו, איה הוא מי שעמד כאן והודה על הברכות שברכתי אותו, ודאי, גם ברוך יהיה. שהרי הקב"ה הסכים על הברכות האלו.