חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קס

זהר

קס) עד הכא, שית סטרין, מכאן ולהלאה רזא די' ימי תשובה. ושש, ועזים, ועורות אילים מאדמים. ועורות תחשים. ועצי שטים. ושמן למאר. ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים. ואבני שוהם. ואבני מלואים. עד הכא תשעה, לקבל תשעה יומין ויום הכפורים אשלים לעשרה.

פירוש הסולם

קס) עד הכא שית וכו': עד כאן כנגד ו' קצוות, דהיינו זהב, כסף, נחשת, תכלת, ארגמן, ותולעת שני. מכאן ולהלאה הוא סוד עשרת ימי תשובה, שהם ושש, ועזים, ועורות אלים מאדמים, ועורות תחשים, ועצי שטים, ושמן למאר, ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, ואבני שוהם, ואבני מילואים. עד כאן הם תשעה כנגד תשעה ימים, ויום הכפורים משלים לעשרה.