חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קס

זהר

קס) ועל דא האי קרא תרגום, דלא יחשבון מלאכי עלאי דעלייהו אמרין, ולא יקטרגו לן. ועל דא רזא דאלה, כמה דאתמר, איהו מלה קדישא דלא אתחלף בתרגום.

פירוש הסולם

קס) ועל דא האי וכו': ועל כן מקרא זה תרגום, שלא יחשבו מלאכים העליונים שעליהם אומרים זה, ולא יהיו עוינים לנו. ועל כן סוד המלה אלה, הוא כמו שאמרנו, שהיא מלה קדושה שאינה מחולפת בתרגום.
פירוש. כי כל המקרא כתוב בלשון תרגום לבד מהמלה אל"ה, דאומר יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אל"ה. ואמר הטעם כי מלה דא אין לה תרגום. והוא כי חיבור אל"ה במ"י ממשיך מוחין עלאין דחכמה כנ"ל, ואם ח"ו פוגמין באתוון דאל"ה כמו קין, הרי אלו נופלין בקליפות, ואפילו קדושת התרגום לא נשארת בהם. באופן שלא תצויר בהם בחינת תרגום, שהיא בחינת ו"ק דקדושה. (עי' לעיל אות קנ"ב).