חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסט

זהר

קסט) אמאי, אי בגין דאתגלי קמי קודשא בריך הוא, דיתובין בתיובתא, או דיפוק מנייהו זרעא, דיהא קשוט בעלמא, כגון תרח דנפק מניה זרעא דקשוט, אברהם. אחז, דנפק מניה חזקיהו. ושאר חייבין דעלמא. ובגין כך, בסטרא דא, ובסטרא דא, הבל דקאמרן, נעשה ואתתקף על הארץ, כדאמרן.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה