חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסט

זהר

קסט) נעשה, ודאי על תרין אתמר, דאמר דא לההוא דלעילא מניה נעשה, ולא עביד מדעם, אלא, ברשו, ואמירה, מההוא דלעילא מניה, וההוא דלעילא מניה, לא עביד מדעם, עד דנטיל עצה מחבריה. אבל ההוא דאתקרי עלת על כל עלות, דלית לעילא מניה, ולא לתתא שוה ליה, כד"א ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש, אמר ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי, דנטיל עצה מניה, כגוונא דההוא דאמר, ויאמר אלקים נעשה אדם.

פירוש הסולם

קסט) נעשה, ודאי על תרין אתמר, דאמר דא לההוא דלעילא מניה נעשה. הכתוב נעשה אדם, ודאי סובב על שנים דהיינו שכל תחתון אמר להעליון שלמעלה ממנו, נעשה אדם. ולא עביד מדעם אלא ברשו ואמירה מההוא דלעילא מניה, וההוא דלעילא מניה לא עביד מדעם עד דנטיל עצה מחבריה. והתחתון אינו עושה משהו בלא קבלת רשות ואמירה של אותו הפרצוף העליון ממנו. וכן העליון שלו ההוא, אינו עושה משהו עד שמקבל עצה מחברו שלמעלה הימנו. באופן שכל פרצוף ופרציף מפרצופי אצילות אמר נעשה אדם להעליון שלו, והעליון לעלי עליון. פירוש, כי כל חידוש ואצילות בא מא"ס ב"ה, ומשתלשל דרך המדרגות עד שבא למקומו. וענין ההשתלשלות נבחן כאן שכל תחתון אומר נעשה אדם לעליון ממנו, בעת שמקבל ממנו נשמת אדם להעבירה להתחתונים ממנו. אבל ההוא דאתקרי עלת על כל עלות, דלית לעילא מניה ולא לתתא שוה ליה כד"א וכו' אבל פרצוף ההוא הנקרא עלת על כל העלות, שאין דומה לו למעלה ולא למטה, כמ"ש, ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש, אמר, ראו עתה כי אני אני הוא, ואין אלקים עמדי, דנטיל עצה מניה, כגוונא דההוא דאמר וגו' נעשה אדם. אמר, את הכתוב ראו עתה וגו', ואין אלקים עמדי, לקבל עצה הימנו, כעין שאמר כל תחתון לעליון ממנו, נעשה אדם.