חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסט

זהר

קסט) ד"א, ויאמר: כד"א ויאמר אם שמוע תשמע לקול יי' אלהיך, אוף הכא, ויאמר לא יאמר עוד שמך יעקב כי אם ישראל, כדין אתעטר יעקב בדרגיה, למהוי כללא דאבהן. מה כתיב, ויברך אותו שם. מאי ויברך אותו שם, דאודי ליה על כלהו ברכאן, דברכיה אבוי.

פירוש הסולם

קסט) ד"א ויאמר וכו': פירוש אחר. ויאמר פירושו, כמו שאתה אומר, ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך, שויאמר הזה הוא להתעוררות להתאמץ לשמוע בקול ה', אף כאן, ויאמר, פירושו, שעוררו ואמר, לא יאמר עוד שמך יעקב כי אם ישראל, כלומר, ולא יאמר, פירושו, שיתאמץ ויעלה ממדרגת השם יעקב שהוא מחזה ולמטה דז"א, למדרגת השם ישראל, שהוא מחזה ולמעלה דז"א, אז נתעטר יעקב במדרגתו, שנתאמץ ועלה למדרגת השם ישראל, שהוא מוחין דג"ר, כי ישראל נוטריקון לי ראש כדי להיות הכלל של האבות. דהיינו להיות בבחינת קו אמצעי, שהוא כולל ב' הקוין ימין ושמאל שה"ס האבות, אברהם ויצחק, מה כתוב ויברך אותו שם. ושואל, מהו ויברך אותו שם, למה לא כתוב במה שברכו. ומשיב שפירושו, שהודה לו על כל הברכות שברכו אביו.
והטעם שאינו רוצה לפרש הכתוב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך וגו', כפשוטו, ששינה את שמו מיעקב לישראל. הוא, משום ששינוי השם שייך להקב"ה, ואין המלאך יכול לשנות שם ולפיכך פירש שלא יאמר עוד וגו', היינו רק, שעורר אותו לכך וכו'.