חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסט

זהר

קסט) וכתיב, ויקרא שם אברם בשם ה'. אדבק, יחודא באתריה, כדקא יאות, דכתיב, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, מאי אשר עשה שם. דסליק לה, מתתא לעילא. והשתא נחית בדרגין מעילא לתתא, בגין דהוא לא תעדי מאינון דרגין עלאין, ואינון לא יעדון מנה, ויתיחד כלא ביחודא חדא כדקא יאות.

פירוש הסולם

קסט) וכתיב ויקרא וכו': וכתוב ויקרא שם אברם בשם ה'. דהיינו שהדביק היחוד במקומו כראוי. שכתוב אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה. מה פירושו של אשר עשה שם, הוא, כי מתחילה העלה את הנוקבא ממטה למעלה, כנ"ל, ועתה הוריד אותה בהמדרגות, ממעלה למטה כדי שלא תעבור מאלו מדרגות העליונות והן לא תעבורנה ממנה. ויתיחד הכל ביחוד אחד כראוי.