חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסט

זהר

קסט) יו״ד שריין בעשר אצבען דידין, ובעשר אצבען דרגלין, משום דאתחלתא דשמא קדישא מחכמה שריא, דאיהי באצבען.

פירוש מעלות הסולם

קסט) יו״ד שריין וכו׳: יו״ד שורה בעשר אצבעות הידים ובעשר אצבעות הרגלים, משום שהתחלת השם הקדוש מחכמה מתחילה שהיא באצבעות.