חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסח

זהר

קסח) דהא זמנא חדא, שאיל רבי יוסי ב"ר יעקב, איש כפר אונו בזמנא דרבי עקיבא וחברוי אסתלקו מעלמא, ומיתו בההוא גוונא, לרבי מאיר, אמר ליה, וכי כתיב דא בכל אורייתא כלה, אמר ליה ולא, והא אמר שלמה, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים. מטי עלייהו דינא…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה