חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסח

זהר

קסח) פתח עוד ר' שמעון ואמר ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי וגו', אמר, חברייא, שמעו מלין עתיקין, דבעינא לגלאה, בתר דאתיהיב רשו עלאה למימר, מאי ניהו דאמר ראו עתה כי אני אני הוא אלא, דא הוא, עלת על כל עלאין, ההוא דאתקרי עלת העלות, עלת מאלין עלות, דלא יעביד חד מאלין עלות שום עובדא, עד דנטיל רשות מההוא דעליה, כמה דאוקימנא לעילא בנעשה אדם.

פירוש הסולם

קסח) מאי ניהו דאמר,ראו עתה כי אני אני הוא: שואל, מי הוא שאמר את הכתוב הזה, ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי וגו'. ומשיב אלא דא הוא עלת על כל עלאין, ההוא דאתקרי עלת העלות, עלת מאלין עלות אלא זה שאומר הכתוב ראו עתה וגו', הוא עלת על כל העלות, ההוא שנקרא עלת העלות, אינו למעלה מכל העליונים, אלא עלה בין שאר עלות.
פירוש. המדרגות משתלשלות זו מזו בסוד עלה ועלול, שכל תחתון עלול ומסובב מהעליון שלו. עלה, פירושו פועל, עלול, פירושו נפעל. שזה יורה שאין כלום להתחתון אלא מה שמקבל מהעליון שלו. והחברים ששמעו הבינו דברי ר"ש, שעלת על כל עלאין, מכנה ר"ש לפרצוף אדם קדמון, שהוא למעלה מהעולמות אבי"ע. ועלת העלת מכנה ר"ש לפרצוף עתיק דאצילות, שהוא עלול מא"ק, והיא עלה לכל פרצופי אבי"ע. ור"ש דחה אותם כמ"ש להלן.
דלא יעביד חד מאלין עלות שום עובדא עד דנטיל רשות מההוא דעליה, כמה דאוקימנא לעילא בנעשה אדם: שכל אחד מאלו העלות, לא יעשה דבר, עד שמקבל רשות מהעלה העליונה עליו, כמו שבארתי למעלה בהכתוב נעשה אדם. אשר אמא אינו יכולה לעשות משהו בלי רשות מאבא, כן הוא בכל עלה ועלול, שכל תחתון אין לו כח לעשות משהו אלא אם כן מקבל את הכח מעליון.