חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסח

זהר

קסח) כי שרית עם אלהים, מאי עם אלהים, ס"ד דעליה הוה אמר, אלא אמר ליה, שרית לאתחברא ולאזדווגא עם אלהים בחבורא, בזווגא דשמשא וסיהרא, וע"ד לא כתיב את אלהים, אלא עם אלהים, בחבורא וזווגא חדא.

פירוש הסולם

קסח) כי שרית עם אלקים: שואל מהו עם אלקים, הכי יעלה על דעתך, שעל עצמו אמר, כי שרית עם אלקים. ומשיב, אלא אמר לו, שרית, להתחבר ולהזדווג עם אלקים שהיא השכינה, בחבור וזווג של השמש והלבנה, שהם ז"א ונוקביה. וע"כ לא כתוב, את אלקים, אלא, עם אלקים שיורה, עם אלקים, בחבור וזווג אחד. פירוש. כי להיותו מרכבה לז"א שמחזה ולמעלה, הנקרא ישראל, נמצא נכלל עם ז"א בזווגו עם השכינה, ונתחבר גם הוא בשכינה ביחד עם ז"א.