חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסח

זהר

קסח) א"ר שמעון לחברייא בני הלולא דא, כל חד מנכון יקשט קשוטא חד לכלה. אמר לר' אלעזר בריה. אלעזר: הב נבזבזא חד לכלה דהא למחר אסתכל, כד יעול לחופה באינון שירין ושבחין, דיהבו לה בני היכלא לקיימא קמיה.

פירוש הסולם

קסח) א"ר שמעון וכו': א"ר שמעון לחברים. בני החתונה הזאת, כל אחד מכם יקשט קשוט אחד לכלה. אמר לר' אלעזר בנו,אלעזר, הן מתנה אחת לכלה, כי למחר יסתכל, ז"א, כשיכנס לחופה, באלו שירים ושבחות שנתנו לה בני ההיכל, שתעמוד לפניו.