חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסז

זהר

קסז) דתנינן, על תרין מלין, צדיקיא מסתלקי מעלמא, עד לא ימטי זמנייהו, חד, על חובי דרא, דכד אסגיאו חייביא בעלמא, אינון זכאין דמשתכחי בינייהו, אתפסון בחוביהון. וחד כד אתגלי קמי קב"ה דיסרחון לבתר, סליק לון מעלמא, עד לא מטא זמנייהו, הה"ד, אשר יש צדיקים אשר מגיע…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה