חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסו

זהר

קסו) ובגין כך, כתיב משא דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל. דהא כדין שולטנותיה דידיה דעשו, דאיהי שעיר, בלילה איהו, ובגין כך אתחלש, כד אתא צפרא, וכדין ויאמר שלחני כי עלה השחר.

פירוש הסולם

קסו) ובגין כך כתיב וכו': ומשום זה כתוב, משא דומה אלי קורא משעיר, שומר מה מלילה שומר מה מליל. כי השליטה של עשו הנקרא שעיר, הוא בלילה, ומשום זה נתחלש המלאך כשבא הבוקר, ואז, ויאמר שלחני כי עלה השחר.