חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסו

זהר

קסו) כתר עליון לא איהו שלימו דחמשין שערי בינה. ודא איהו דלא אתייהיב למשה, דעליה אתמר נתיב לא ידעו עיט. ועליה אמרו זכרונם לברכה במופלא ממך אל תדרוש וכו׳, בגין דאיהו מקור דלית ליה סוף, ובמקורא דלית ליה סוף, מאן יכיל לאשגא ולאשכחא ליה.

פירוש מעלות הסולם

קסו) כתר עליון דא וכו׳: כתר עליון זהו שלמות של חמישים שערי בינה, וזהו שלא ניתן למשה שעליו נאמר נתיב לא ידעו עיט, ועל זה אמרו ז״ל במופלא ממך אל תדרוש וכו׳ (חגיגה י״ג.) משום שהוא מקור שאין לו סוף ובמקור שאין לו סוף מי יכול להשיג ולהמצא בו (עי׳ ז״ח יתרו אות ק״ה).