חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסה

זהר

קסה) תא חזי, בגין דשלטנותא דהני, לאו איהו אלא בליליא ודאי, ובגין כך, שלטנותא דעשו, לאו איהו אלא בגלותא, דאיהו לילה, ועל דא בליליא אתתקף עמיה דיעקב, ואתאבק עמיה. וכד אתא צפרא, אתחלש חיליה, ולא יכיל, וכדין אתתקף יעקב, בגין דיעקב, שלטנותיה ביממא.

פירוש הסולם

קסה) תא חזי, בגין וכו': בוא וראה, בשביל שהשליטה של אלו, של הס"א, אינה אלא בלילה, בודאי, משום זה, השליטה של עשו אינה אלא בגלות, שהוא לילה, כלומר, שאז חשך לנו כבלילה, ועל כן בלילה נלחם המלאך עם יעקב ונתאבק עמו. וכשהבוקר בא נחלש חילו של המלאך, ולא יכול לו. ואז נתגבר יעקב. משום ששליטתו של יעקב ביום הוא.