חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסה

זהר

קסה) נצח קשורא דיליה חסד, הדא הוא דכתיב נעימות בימינך נצח. הוד קשורה דיליה גבורה. צדיק קשורה דיליה עמודא דאמצעיתא, דגוף וברית חשבינן חד, מלכות שלימו דלהון. איהי שלימו דעלאין ותתאין.

פירוש מעלות הסולם

קסה) נצח קשורא דיליה וכו׳: נצח קשר שלו עם חסד זהו שכתוב נעימות בימינך נצח, הוד קשר שלו עם גבורה, צדיק יסוד קשר שלו עם עמוד האמצעי תפארת שגוף דהיינו ת״ת וברית שהוא יסוד נחשבים לאחד, מלכות היא השלמות שלהם היא השלמות של עליונים ותחתונים. (עי׳ לעיל תקון י״ט אות פ״ג).