חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסה

זהר

קסה) בקדמיתא תריך לון, ולבתר דרדיף אבתרייהו, ותפיס לון, ולבתר קטיל לון. ורבי״ע ושנ״י גרישי״ן ושלשל״ת, אינון תקיעה שברים תרועה.

פירוש מעלות הסולם

קסה) בקדמיתא תריך לון וכו׳: בתחלה גרשם שלא יהיה להם שום חלק בקדושה, ואחר שרדף אחריהם ותפסם, אח״כ הורגם. ורביעי וגרשיים ושלשלת, ה״ס תקיעה שברים תרועה.