חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסד

זהר

קסד) לבושא דיו״ד חסד, לבושא דה״א גבורה, לבושא דוא״ו תפארת, לבושא לה״א מלכות.

פירוש מעלות הסולם

(ע״כ הפירוש הנמצא בכת״י) .קסד) לבושא דיו״ד וכו׳: לבוש יוד הוא חסד, לבוש הא הוא גבורה, לבוש ואו הוא תפארת, לבוש הא תתאה הוא מלכות