חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסד

זהר

קסד) ורבי״ע דיוקנא דומיא דרומ״ח. שנ״י גרישי״ן, תריך לון קב״ה מן שמיא וארעא. בההוא זמנא שקר הסוס לתשועה כו', דקב״ה רדיף אבתרייהו, ונטיל לון בשלשל״ת על צואריהון, ולבתר קטיל לון ברומחא דאיהו רבי״ע.

פירוש מעלות הסולם

קסד) ורבי״ע דיוקנא דומיא וכו׳: וצורת טעם רביעי הוא דומה לרומח, היינו פה אחד. גרשיים פירושו שיגרש אותם הקב״ה מן שמים וארץ. בעת ההיא שקר הסוס לתשועה וכו׳, להמלט ולברוח, כי הקב״ה רודף אחריהם, ולוקח אותם קשורים בשלשלת על צואריהם, ואח״כ הורג אותם ברומח שהוא רביעי.