חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסג

זהר

קסג) אלא, מכאן דמלאכי שליחי דקב"ה, כד אינון נחתין להאי עלמא גלימין, ואתגלימו, ומתלבשין בגופא, כגוונא דהאי עלמא, בגין דהכי אתחזי, דלא להשנאה ממנהגא דההוא אתר דאזיל תמן.

פירוש הסולם

קסג) אלא מכאן וכו': ומשיב אלא נשמע מכאן, אשר המלאכים, שליחי הקב"ה, כשיורדים לעולם הזה הם מעוטפים, ומתעטפים ומתלבשים בגוף, בדומה לעולם הזה, משום שכן ראוי להיות, שלא לשנות ממנהג המקום שהלך שמה.