חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסג

זהר

קסג) שופ״ר הול״ך, רבי״ע, שני גרישין, שלשל״ת. ובההוא זמנא נטל קב״ה רומ״ח. דאיהי רמ״ח תיבין דאית בק״ש, ושית תיבין דיחודא, ובה וידקר את שניהם דכר ונוקבא, דא סמא״ל ונחש.

פירוש מעלות הסולם

קסג) שופר הולך רביע וכו׳: ממשיך לפרש הטעמים, שופר הולך, רביעי, גרשיים, ושלשלת. שבעת ההיא לוקח הקב״ה רומח, שהוא רמ״ח תיבות שיש בד׳ פרשיות של קריאת שמע, כנגד רמ״ח אברים שבאדם, כל תיבה ותיבה משפיע בכל אבר ואבר שלו (ז״ח אחרי אות ס״א) וששת המלים של היחוד, היינו: שמע ישראל ה׳ אלקינו ה' אחד, הכוללים כל האברים שהם הספירות ביחוד אחד (רעיא מהימנא ואתחנן אות ס״א) ובה וידקר את שניהם שהם זכר ונקבה, סמא״ל ונחש.