חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסב

זהר

קסב) מנלן, דכתיב ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר שלחני, בגין דאתקיף ביה יעקב. וכי היך יכיל ב"נ דאיהו גופא ובשרא, לאתתקפא ביה במלאכא, דאיהו רוח ממש, דכתיב עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט.

פירוש הסולם

קסב) מנלן דכתיב וכו': מאין לנו זה, כי כתוב ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר שלחני, הוא, מפני שהחזיק בו יעקב ושואל ואיך אדם שהוא בשר ודם יוכל להחזיק במלאך, שהוא רוח ממש. שכתוב עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט.