חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסב

זהר

קסב) ודא איהו הנה י״ד י״י הויה וא״ו ה״א ה״א עם וה״ה אינון כ״ח, יו״ד כ׳ ותליין מן יו״ד פשוטה הרי כ״א, כחושבן אהי״ה, וסליק כלא מ״ט אנפין דאוריתא.

פירוש מעלות הסולם

קסב) ודא איהו הנה וגו': וזהו שכתוב, הנה יד י״י הויה, וא״ו ה״א ה״א, של מילוי שם מ״ה עם ג׳ אותיות הפשוטות וה״ה, הם עולים מספר כ״ח, עם יו״ד של שם מ״ה בגימטריא כ׳, ותלויות מן י׳ פשוטה של שם הוי״ה, הרי כ״א, כחשבון שם אהי״ה, והכל היינו כ״ח וכ״א עולה מ״ט, שה״ס מ״ט פנים שבתורה שה״ס ז״א.