חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסא

זהר

קסא) ת"ח כלא אודו על אינון ברכאן, עלאי ותתאי, ואפילו איהו חולק עדביה דעשו, אודי עלייהו, וברכיה איהו, ואודי על אינון ברכאן, וסלקיה על רישיה לעילא.

פירוש הסולם

קסא) ת"ח כלא אודו וכו': בוא וראה, הכל הודו על אלו הברכות, העליונים והתחתונים, ואפילו הוא, דהיינו סמאל שרו של עשו שהוא חלק גורלו של עשו, הודה עליהם. והוא ברכו, והודה על הברכות, והעלהו על ראשו למעלה. כלומר, שנכנע לפניו.