חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסא

זהר

קסא) ות"ח עד לא אתגזר אברהם, ההוא זרעא דיליה לא הוה קדישא, בגין דנפק בגו ערלה, ואתדבק בערלה לתתא. לבתר דאתגזר, נפק ההוא זרעא בגו קדישא, ואתדבק בקדושה דלעילא, ואוליד לעילא, ואתדבק אברהם בדרגיה כדקא יאות. ת"ח, כד אוליד אברהם ליצחק, נפק קדישא כדקא יאות. והאי מיא אעדו, ואולידו חשוכא.

פירוש הסולם

קסא) ות"ח עד לא וכו': ובוא וראה עד שלא נמול אברהם, הזרע שלו לא היה קדוש, משום שיצא בתוך הערלה, ונתדבק בערלה למטה. אחר שנמול, יצא הזרע בתוך קדוש, ונתדבק בקדושה שלמעלה. והוליד למעלה (כנ"ל לך דף קמ"ח אות תנ"ז) ונתדבק אברהם במדרגתו, שהוא חסד כראוי. בוא וראה, כשהוליד אברהם ליצחק הוא יצא קדוש כראוי והמים האלו שהוא אברהם וחסד, הרו וילדו אפלה. דהיינו יצחק שה"ס קו שמאל, שמטרם התלבשותו בחסדים של אברהם, הוא חושך, (כנ"ל ב"א דף ק"ל ד"ה וזה ע"ש) ועל ידי שיצא מאברהם נתלבש בחסדים שלו ונעשה אור.