חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסא

זהר

קסא) אמר ליה רבי אלעזר, האי קרא דכתיב מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה, מאי שבחא איהו. אמר ליה: אלעזר ברי, האי קרא בכמה דוכתי אתמר, אבל ודאי לאו איהו הכי, דכתיב כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם, דהא אתא למפתח פומא דחייבין, דחשבין דקב"ה לא ידע הרהורין ומחשבין…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה