חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסא

זהר

קסא) וכן ואו י״ג ר מכילין, דתליין מן ו״ו פשוטות. ובה אשתלים י״ד. ודא איהו יד ליד לא ינקה רע, דא עמלק. לעילא ותתא נטיל נוקמא מניה, נטיל נוקמא לעילא בי״ד, ולתתא בי״ד.

פירוש מעלות הסולם

קסא) וכן ואו י״ג וכו׳: וכן סוד ואו של שם מ״ה, בגימטריא י״ג ורומזת לי״ג מדות הרחמים, המאירות מדיקנא דא״א לז"א. התלויות מן ו״ו הפשוטות שהן תפארת ויסוד, ובה היינו עם הכולל מושלם למספר י״ד. וזהו שכתוב יד ליד, דהיינו הי״ד של ה״א ה״א, וי״ד של וא״ו עם הכולל, לא ינקה רע זה עמלק, שנקרא רע. למעלה ולמטה נוטל הקב"ה נקמה ממנו, כמו שאמר הכתוב יפקוד ה׳ על צבא המרום במרום, ואח״כ ועל מלכי האדמה על האדמה. נוטל נקמה למעלה בי״ד, ולמטה בי״ד.