חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסא

זהר

קסא) שופ״ר הול״ך, פס״ק, מק״ף. קלא דשופרא סלקא בתקיעה, כרומחא, לעורר עלייהו קול תרועת מלחמה, ודא שופ״ר הול״ך. פס״ק דא שברים, דעביד לון פסקות וקטרין, ודא מכת חרב והרג ואבדן. מק״ף תרועה, דא חנק, ודא איהו הולך וחזק מאד, מאד דא מות ג דאתתקף עלייהו, כגוונא דמתן תורה.

פירוש מעלות הסולם

קסא) שופר הולך פסק וכו׳: ג׳ הטעמים: שופר הולך פסק, ומקף, קול השופר עולה בתקיעה, שה״ס דינים דחולם שבקו ימין, לעורר עליהם קול תרועת מלחמה, וזה הוא הטעם שופר הולך. פסק, זה שברים היינו דינים דשורוק שבקו שמאל, שעושה אותם חתיכות ומסובכות, וזה מכת חרב והרג ואבדן. מקף היינו דינים שבקו האמצעי בסוד תרועה, זה חנק, וזהו שכתוב הולך וחזק מאד, מאד זה מות, (זהר יתרו אות ל״ב) שמתחזק עליהם תוקף הדינים, כעין שכתוב במתן תורה, ויהי קול השופר הולך וחזק מאד. קטרין הוא מלשון קטרא שפירושו סבך (עיין זהר פרשת ויצא אות י״ח בסולם) בקטרא דסתימו.