חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנ

זהר

קנ) פתח ואמר ויקחו לי תרומה, הכא איהו יחודא בכללא חדא. עילא ותתא. ויקחו תרומה לא כתיב, אלא ויקחו לי תרומה, עילא ותתא בכללא חדא, בלא פרודא כלל.

פירוש הסולם

קנ) פתח ואמר ויקחו וגו': פתח ואמר, ויקחו לי תרומה, כאן הוא היחוד של מעלה, ז"א, ושל מטה, מלכות, בכלל אחד. כי לי הוא ז"א, תרומה, היא מלכות. ויקחו תרומה לא כתוב, אלא ויקחו לי תרומה, שזה יורה, למעלה ולמטה בכלל אחד בלא פרוד כלל.