חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנ

זהר

קנ) אמר רבי שמעון, לאו האי כהאי, ולא דא כדא, כמה אתפרשאן דרגין. ביעקב כתיב, ויתן לך האלהים, ובדא כתיב יהיה. ביעקב כתיב, מטל השמים ומשמני הארץ, בעשו כתיב משמני הארץ וטל השמים, דהא לאו דא איהו כדא.

פירוש הסולם

קנ) אמר רבי שמעון לאו וכו': אר"ש, אין זה כזה, אין עשו כיעקב, ואין זו כזו, ואין ברכה של עשו כברכה של יעקב, כמה נבדלים המדרגות. ביעקב כתוב. ויתן לך האלקים, ובזו של עשו כתוב יהיה מושבך, ולא נזכר האלקים בהברכה, שלא היה בה מהקדושה, ביעקב כתוב מטל השמים ומשמני הארץ, ובעשו כתוב משמני הארץ ומטל השמים, שהארץ קודם לשמים, כי אין זו דומה לזו.