חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנט

זהר

קנט) בגיני כך, כד אתבשר אברהם, האי דרגא הוה אמר, כמה דאתמר, דכתיב ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה. ויאמר, לא כתיב מאן הוה, ודא הוא פתח האהל. ועל דא, ושרה שומעת, האי דרגא דהוה מליל עמיה, מאן דלא הוה שמעת מקדמת דנא. דכתיב ושרה שומעת פתח האהל, דהוה מבשר ואמר, שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך.

פירוש הסולם

קנט) בגיני כך כד וכו': משום זה, כאשר נתבשר אברהם, בלידת יצחק, מדרגה זו דהיינו פתח האהל, שהיא המלכות, היתה אומרת לו, כמו שבארו, שכתוב. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, ויאמר, ולא כתוב מי היה האומר, וזה הוא פתח האהל. (כנ"ל באות ק"מ) אשר ויאמר סתם הוא השכינה, ושרה שומעת מדרגה הזו, דהיינו פתח האהל, שהיתה מדברת עם אברהם, מה שלא שמעה מקודם לכן, שכתוב ושרה שומעת את דברי פתח האהל, שהיה מבשר ואומר שוב אשוב אליך וגו'.