חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנח

זהר

קנח) וכדין ינדעון בני עלמא, חכמתא עלאה יקירא, מה דלא הוו ידעין מקדמת דנא. דכתיב ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'. כלהו זמינין לאשראה על האי פתחא תתאה, דאיהו פתח האהל, וכלהו זמינין לאשראה על מלכא משיחא, בגין למידן עלמא. דכתיב ושפט בצדק דלים וגו'.

פירוש הסולם

קנח) וכדין ינדעון וכו': ואז ידעו העולם חכמה עליונה היקרה, מה שלא ידעו מקודם לכן. שכתוב ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וגו'. כולם עתידים לשרות על פתח זה התחתון, שהוא פתח האהל, דהיינו המלכות. וכולם עתידים לשרות על מלך המשיח, כדי לדון העולם, שכתוב ושפט בצדק דלים וגו'.