חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנח

זהר

קנח) ובגין דא יקו״ק כגבור יצא מסטרא דגבורה. יריע בתרועה. יצריח בשברים. על אויביו יתגבר בתקיעה. בההוא זמנא כל ספירן נטלין מגבורה ושמא דיו״ד ק״א וא״ו ק״א. ואפילו מלאכים דלעילא, וישראל דלתתא.

פירוש מעלות הסולם

קנח) ובגין דא הוי״ה וכו׳: ומשום זה הוי״ה כגבור יצא, מצד הגבורה, יריע בתרועה שהם הדינים שבקו האמצעי. יצריח בשברים שהם הדינים שבקו השמאל, על אויביו יתגבר בתקיעה שהם הדינים שבקו הימין. כל הספירות בעת ההיא לוקחים מגבורה, ושם יו"ד ה״א וא״ו ה״א, ג״כ יצא באור הגבורה, ואפילו המלאכים שלמעלה, וישראל שלמטה. (עיין לעיל תקון י״ג אות ל״ג).